Reklamaffischer

Idag har vi arbetat med att skapa reklamaffischer. Uppgiften bestod av att komma på en produkt eller tjänst att göra reklam för. Därefter skulle de fundera på vilken målgrupp reklamen vänder sig till.

En av elevernas låtsasnyheter

Insändarna i ”Mitt i Huddinge”

Idag ringde en person från ”Mitt i Huddinge” och meddelade att någon eller några insändare kommer att publiceras i tidningen. Eleverna blev jätteglada och nu ser vi fram emot att läsa insändarsidan. Håll utkik!

Mötas på mitten

Dagens matematiklektion handlade om att vi skulle lösa en uppgift i bråk. Vi inledde arbetet med att själva komma fram till en lösning med hjälp av att rita figurer och/eller genom att använda siffror. Därefter redovisade varje gruppmedlem sin lösning och avslutningsvis skulle gruppen enas om en lämplig metod och strategi som användes för att lösa uppgiften.

Dagens fruktbud

Simon hämtade frukt åt sina klasskompisar.

Dagens fruktbud

Idag hämtade Pål frukt till sina klasskamrater.

Ny djurart upptäckt!

Pål skriver om en ny djurart.

Vänskap är viktigt, inte sant?

Nu publicerar vi Andrews insändare:

Vänskap är viktigt
När man har vänskap så är man aldrig ensam. Jag tycker att vänskap är viktigt för att man vet att man alltid har någon att fråga om hjälp. Om man är snäll så tycker folk om en.

Världen skulle vara bättre om alla var snälla. Världen skulle vara en bättre plats om man har mer vänskap. Det skulle inte vara så många problem i världen om alla var snälla.

Så alla läsare: alla i världen ska vara snälla. Då mår alla bra och världen skulle vara en bättre plats.
Andrew

Går det att luras med bilder?

Idag har vi lärt oss att vara källkritiska när vi ser på bilder. Ibland är bilderna manipulerade. Vi förväntar oss att bilder i nyhetsinslag är äkta men vi vet också att många reklambilder är redigerade för att få oss att köpa saker eller tjänster. Idag hittade vi världens största och minsta äpple på skolgården. Eller?

Tyst läsning i ”Glasbarnen”

Idag arbetade vi med att läsa kapitel 9 och 10 i Kristina Ohlssons ”Glasbarnen”.
Senare i veckan kommer vi att ägna oss åt kamratbedömning, där eleverna ger återkoppling på varandras tankar och svar kring den lästa texten.