Utvärdera temat

Idag har eleverna utvärderat vårt senaste tema. Det är viktigt att synliggöra deras tankar om deras egna arbete.

Inspiration från afrikansk konst

Idag jobbar vi med att skapa konst med inspiration från Afrika.
Elevernas konstverk kommer att visas på skolans vernissage den 13 december.

Glasbarnen

Vi har fokustid i svenska och eleverna läser nu kapitel 23-24 i Glasbarnen.
Nu börjar vi få reda på varför det spökar i huset på Sparrisvägen.

Afrikas regnskog

Idag arbetar vi med att göra en faktaplansch om regnskogen i Afrika, en av världsdelens naturtyper. Vi lär och använder oss av begreppen ekvatorn, tropiska klimatzonen, temperatur, nederbörd och artrikedom.

Spelfredag

Vi avslutar skolveckan med att spela spel.

En dans från Uganda

Idag på vår rörelsestund dansade vi en dans från Uganda. Det var skolbarn från Uganda som dansade framför oss och vi försökte följa med i dansen. Videoklippet är från när välgörenhetsorganisationen ”Books to Uganda” var i landet för att skänka böcker till några skolor. Den ugandiska dansen symboliserar tacksamhet och uppskattning.

Utflykt till Rådsparken

Idag besökte vi Rådsparken i Huddinge. Eleverna skötte sig exemplariskt när vi åkte bussen till Huddinge station. Äldre personer som behövde sittplats erbjöds sittplatser av eleverna. Det värmde att se!

I Rådsparken lekte vi, spelade fotboll och tittade till djuren som fanns alldeles intill. Populärast var förmodligen kaninerna som man fick klappa. Därefter åt vi lunch för att sedan bege oss till slöjd- och idrottslektionen.

Dagens fruktbud

Aura och Allan hämtade frukten till klasskamraterna.

Våra insändare blev publicerade

Våra insändare publicerades i ”Mitt i Huddinge”.
Det känns som ett bra avslut på vårt tema med nyheter och källkritik.

Besök hos årskurs 3

Idag besökte vi årskurs 3 där eleverna redovisade sina arbeten om olika yrken. Vår uppgift var att lyssna och ställa följdfrågor. Efteråt utvärderade eleverna i årskurs 3 hur vi var som lyssnare. På en 10-gradig skala fick vi betyget 8,7.